Despre patronat

Despre noi

Patronatul Serviciilor de Protectie și Securitate Civilă din România este o organizație reprezentativă din domeniile serviciilor de protecție, care include pompierii privați și pompierii voluntari din România, precum și ocupațiile în domeniul securității la incendiu, domeniile securității cu reprezentativitate în acțiunile de pază, securitate, intelligence și advocacy, organizația fiind constituită prin acordul de voință al membrilor Patronatului

Patronatul Serviciilor de Protecție și Securitate Civilă funcționează conform legislației romane, este persoana juridică română de drept privat, autonomă, fără scop lucrativ, apolitică, nonguvernamentală și nonprofit, înființată în temeiul Legii nr. 62/2011 cu privire la dialogul social. 

Scopurile Patronatulului Serviciilor de Protecție și Securitate Civilă coincid cu cele ale organizațiilor membre, dar sunt promovate de o singură structură și acestea se referă la inițierea, promovarea și susținerea demersurilor pentru apărarea și reprezentarea intereselor și imaginii prestatorilor de servicii de securitate civilă, precum și reprezentarea lor în fața instituțiilor, autorităților publice, mass-media, sindicate și alte organizații guvernamentale sau nonguvernamentale.   

Prin înființarea Patronatului nu s-a urmărit crearea unei instituții sau a unui for superior pentru zona de protecție și securitate civilă, ci concentrarea eforturilor de reprezentare în fața autorităților de către o voce unică. Ca urmare a acestui principiu membrii ei își păstrează identitatea juridică și își respectă angajamentele asumate prin propriile statute.

Este statuat că din Patronat pot face parte societățile comerciale licențiate din domeniul securității private precum și a celor conexe, acestea nefiind obligate să renunțe la eventualul statut de membru al altor asociații profesionale prin care interesele lor au fost promovate și apărate, pană la data aderării la Patronat.

Promovarea unei atitudini echilibrate, corecte, responsabile și nediscriminatorii în rândul furnizorilor de servicii de protecție și securitate civilă constituie esența politicii Patronatului și, totodată, o promisiune față de publicul larg și autorități ca, în ceea ce privește siguranța mediului public și privat, se poate conta pe membrii Patronatului Serviciilor de Protecție și Securitate Civilă din România.

Inscriere

Pentru înscrierea in P.S.P.S.C. vă rugăm să descărcați Cererea de aderare pe linkul de mai jos. Cererea completată se transmite către office@patronatspsc.ro

Obiectivele noastre

Prioritățile Patronatului sunt legate în special de perfecționarea cadrului legal / normelor legale care reglementează industria

P.S.P.S.C.

Telefon

(+40)722-292078

Email

office@patronatspsc.ro