Misiune /obiective

Misiunea noastra / Obiectivele noastre

Prioritățile Patronatului sunt legate în special de perfecționarea cadrului legal / normelor legale care reglementează industria de protecție și securitate civilă, în strânsă corelare cu tendința și evolutia pieței interne și europene, continuarea elaborării standardelor profesionale în domeniile de activitate în baza cărora să se organizeze la nivel calitativ superior pregătirea tuturor persoanelor care activează în domeniu, creșterea calității serviciilor prestate și stabilirea unor norme de conduită, care să fie respectate de catre toți actorii interesati, aspecte care vor face din protecția și securitatea civilă o afacere profitabilă.

Pentru a se dezvolta, societatea modernă are nevoie de securitate iar Patronatul se obligă să promoveze, prin activitățile de advocacy, o nouă cultură de securitate la care să contribuie din plin membrii săi, care să fie însușită și conștientizată de catre toți aceia care, într-adevăr, simt nevoia unui plus de siguranță pentru ei și familiile lor, pentru colectivitatea în care trăiesc, pentru casă si pentru afaceri.

Prin Departamentele sale, Patronatul va prelua propunerile membrilor săi de amendare / modificare a cadrului legal și le va promova în forma cea mai potrivită către decidenți, dar va desfășura și activități de informare publică privind rezultatele obținute de membrii săi, de conștientizare a rolului acestora și a performanțelor obținute, precum și privind capacitatea de răspuns la urgențe civile sau constituționale.

Servicii

Servicii oferite de către Patronat prin intermediul partenerilor:

P.S.P.S.C.

Telefon

(+40)722-292078

Email

office@patronatspsc.ro